שעות פעילות ספריה

              

להלן שעות פעילות הספריה במהלך חודש אוגוסט :

הספריה תהיה פתוחה בשעות הבוקר בלבד

א'- ה' 9:00 עד 12:00

מערכת למכירת כרטיסים